Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Θέσεις Εργασίας / Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
Αποστολέας vouvaki | Δημοσίευση: Δευτέρα 07 Ιανουαρίου 2008 - 14:01

H Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ρεθύμνης ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό των παρακάτω ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, χρονικής διάρκειας μέχρι 18 μήνες, για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα:


* Τρία (3) άτομα, ειδικότητας Διοικητικού – Οικονομικού
Πανεπιστημιακής Εκπ/σης
- Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ
- Γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου
(αν δε βρεθούν υποψήφιοι/-ες με το παραπάνω προσόν,
γίνονται δεκτοί υποψήφιοι/-ες και χωρίς αυτό)
* Έναν/μία (1) Ψυχολόγο
- Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας & άδεια άσκησης επαγγ/τος
Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει υποχρεωτικά να εντάσσονται
σε μία από τις παρακάτω κοινωνικές ομάδες:
Α) Άνεργοι/-ες, εγγεγραμμένοι/-ες στα μητρώα του ΟΑΕΔ
Β) Μητέρες ανηλίκων τέκνων
Γ) Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω
Δ) Πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι και τέκνα αυτών
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 10/01/2008.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν
να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης (τηλ.: 28310-77727).Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://soc.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://soc.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1628