Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Κείμενα / Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας
Αποστολέας dvogiatzi | Δημοσίευση: Πέμπτη 28 Ιουλίου 2011 - 10:07

H Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Συκεών Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη του παρακάτω προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

για την υλοποίηση της πράξης «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής»:

-Δύο (2) Ψυχολόγων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
Πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου

-Τριών (3) Κοινωνικών Λειτουργών
Αν δεν βρεθούν υποψήφιοι/-ες με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας, γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι/-ες με πτυχίο ΑΕΙ Ψυχολογίας ή Κοινωνιολογίας

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 03/08/2011.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης (ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης), καθημερινά 10:00 – 13:00, τηλ.: 28310-77765/66.


Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://soc.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://soc.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2100