Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέσεις Εργασίας / Πανεπιστήμιο Κρήτης
Αποστολέας gvenianaki | Δημοσίευση: Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012 - 13:02

Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «TransPOT - Enhancing University of Crete Medical School Scientific Excellence and Translational Research Potential in Human Diseases», ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο.

Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο Βιολογίας, Πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν καλώς»
- Μεταπτυχιακές Διδακτορικές σπουδές στη βιοπληροφορική
- Εμπειρία σε μεθόδους ανάλυσης αποτελεσμάτων μαζικής γονοτύπησης και ανάλυσης γονιδιακών δικτύων
- Εμπειρία στη χρήση βάσεων δεδομένων (DATA-MINING)
- Συστατικές επιστολές.

Επιθυμητά προσόντα:
Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 29/03/2012

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης ΣΘΕΤΕ (Κτίριο Τμήματος Φυσικής - Όροφος Κυλικείου), καθημερινά 10:00-13:00, τηλ.: 2810-394010/20.

Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://soc.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://soc.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2678