Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μεταπτυχιακά / Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Αποστολέας dkanakaki | Δημοσίευση: Πέμπτη 05 Απριλίου 2012 - 14:04

Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις υποψηφίων αιτήσεις υποψηφίων φοιτητών για εισαγωγή, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012 – 2013 στα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

Α) «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου»
Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών.
Υποβολή αιτήσεων: από 23/4 έως 12/6/2012

Β)«Εφαρμοσμένη Στατιστική», που οδηγεί σε Μεταπτυχ. Δίπλωμα Ειδίκευσης στις παρακάτω κατευθύνσεις:
- Βιοστατιστική
- Στατιστικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά
- Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
- Κοινωνική Στατιστική
- Στατιστικές Μέθοδοι στον Επιχειρηματικό Σχεδιασμό

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ Τμημάτων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5/6/2012

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Διασύνδεσης (ισόγειο Κτιρίου Διοίκησης), καθημερινά 10:00 – 13:00, τηλ.: 28310-77765/66.Το Κείμενο αυτό προέρχεται από Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Κρήτης
  http://soc.uoc.gr/

Το URL αυτού του κειμένου είναι το εξής
  http://soc.uoc.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2868